Wij zijn Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Gericht op resultaat, gedreven door rechtvaardigheid.

Over Baldinger

Professioneel &
persoonlijk

Wij zeggen waar het op staat en wij houden niet van ingewikkeld gedoe.
Uw belang, uw recht, gaat ons aan het hart. Wij helpen u om zo snel mogelijk te halen waar u recht op hebt.
Wij laten niet los en gaan door tot wij ons doel bereikt hebben.
Wij hebben de ervaring, kennis en kunde om uw belang optimaal te dienen.
Wij doen het zoveel mogelijk op onze eigen manier. Als wij denken dat het anders en beter kan, dan doen wij dat.

Met de extra kracht van de Gerechtsdeurwaarders onderscheiden wij ons van incassobureaus.

Doeltreffend in
incassozaken

Het incasseren van geldvorderingen is door telkens veranderende wetgeving een steeds ingewikkelder proces geworden. U wilt een partij waarop u kunt vertrouwen als het aankomt op de behandeling van uw openstaande vorderingen. Wij helpen u met het incasseren van onbetaalde facturen.

Versleep uw vordering (in PDF bestand) gemakkelijk  in de incasso box en wij gaan direct voor u aan de slag. Via de MKB Incasso Toolbox wordt u 24/7 op  de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. De inzet van de MKB Incasso Toolbox scheelt u geld en  tijd!

Wij nemen het hele invorderingstraject voor onze rekening. Van eerste aanmaning tot beslaglegging. Van incasso tot executie.

Start incassotraject

ALLES ONDER ÉÉN DAK

Wij verzorgen het volledige incassotraject

Een bedrijf kan ernstige problemen krijgen als debiteuren niet betalen. Daarom nemen wij het hele invorderingstraject voor onze rekening.

Van eerste aanmaning tot beslaglegging. Van incasso tot executie. U kunt bij ons eenvoudig zaken online regelen, de snelste oplossing.

Maar als het ingewikkelder wordt of er is meer overtuigingskracht nodig, staan we ook direct voor u klaar met een persoonlijke, doelgerichte en zo nodig onconventionele aanpak. Zo bent u in iedere fase verzekerd van
de kennis en het gewicht van een gerechtsdeurwaarder.

We doen niet aan moeilijk taalgebruik. Geen holle frasen, loze beloftes of omwegen.
We gaan recht op ons doel af. En dat is halen waar u recht op hebt.

Wij zijn Baldinger Gerechtsdeurwaarders.
Wij zijn gericht op resultaat en wij worden gedreven door rechtvaardigheid.

Door onze expertise kunnen we iedere zaak tot een goed einde brengen. Ik garandeer iedereen dat financiële geschillen tactvol en professioneel worden afgewikkeld.
Sebastiaan Baldinger, Gerechtsdeurwaarder

Vragen over een incassotraject of onbetaalde factuur?

Bel ons om te bespreken wat de vervolgstappen zijn en hoe
Baldinger Gerechtsdeurwaarders u daarbij kan helpen.

+31 (0)72 5113994
Sebastiaan Baldinger | incasso, onbetaalde facturen en meer

Sebastiaan Baldinger

VANAF 1955 EEN BETROUWBAAR ADRES

Jouw recht halen door ervaring, Kennis en kunde

Baldinger Gerechtsdeurwaarders is al meer dan vijftig jaar een betrouwbaar adres. De grootvader van de huidige eigenaar begon in 1955 met dit familiebedrijf. De praktijk kwam vervolgens in handen van de schoonzoon van de stichter.

Op 5 januari 1998 benoemde de Koningin de derde generatie, in de persoon van Sebastiaan Baldinger, tot gerechtsdeurwaarder. In 2002 nam hij het roer over van zijn vader. Sindsdien leidt hij het bedrijf op een doeltreffende manier, zonder maar een moment de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Baldinger Gerechtsdeurwaarders is lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Drop (versleep) uw factuur eenvoudig in PDF formaat in de “incasso toolbox”. Aan de hand van de door u verstrekte gegevens, zullen wij het dossier aanvullen. Ook controleren wij gelijk uw debiteur. De voortgang in het dossier kunt u volgen via de “incasso toolbox”.

In de incassofase zal – met het oog op het (proces)kosten risico – altijd geprobeerd worden zoveel mogelijk van uw vordering geïncasseerd te krijgen.

Heeft u reeds een account op de incasso toolbox? Log dan direct rechtsboven in.

Dit is de fase voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. In deze fase wordt getracht betaling te verkrijgen van uw debiteur door middel van schriftelijke en telefonische sommatie. De druk op uw debiteur wordt op subtiele doch correcte wijze verhoogd. Wij vragen prioriteit voor de betaling van uw vordering.

Wanneer ook deze sommatie geen resultaat brengt, wordt uw debiteur bericht dat de vordering in rechte aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank.

Als de mogelijkheden in de incassofase zijn uitgeput zonder genoegzaam resultaat volgt de procesfase.

Het proces vangt aan met een dagvaarding. Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust.

De dagvaarding bevat gedetailleerd wat u eist, een onderbouwing van uw eis, de bewijzen waarover u beschikt, en eventueel waarom juist de gedaagde partij wordt aangesproken. Wanneer in de buitengerechtelijke fase verweer gevoerd is, moet dit ook in de dagvaarding worden verwerkt. De dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder door middel van een exploot aan de gedaagde betekend, zodat er geen twijfel is dat de gedaagde de dagvaarding heeft ontvangen.

Geen verweer tegen uw vordering
De gedaagde partij dient actie te ondernemen op de dagvaarding. De praktijk wijst echter uit dat in de meeste gevallen gedaagde geen actie onderneemt (bijvoorbeeld omdat deze de vordering erkent) en zal de rechter de vordering bij verstek toewijzen. Dit houdt doorgaans in dat de eis van de eiser volledig wordt toegewezen.

Verweer tegen uw vordering
De gedaagde kan reageren op uw eis door een conclusie van antwoord in te dienen. Bij de conclusie van antwoord kan de gedaagde eventueel ook een tegenvordering instellen.

De gerechtsdeurwaarder zal het vonnis betekenen aan de veroordeelde partij (uw debiteur) en bevel doen om binnen twee dagen aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan de gerechtsdeurwaarder – zonder verdere tussenkomst van een rechter – zelfstandig overgaan tot het leggen van beslag op het gehele vermogen van de geëxecuteerde.

Veelal zal beslag op het salaris of uitkering van uw debiteur worden gelegd of op diens auto, inboedel of onroerende zaak. Vaak leiden deze beslagmaatregelen – waartoe de gerechtsdeurwaarder als enige in Nederland bevoegd is – tot voldoening van uw vordering.

BALDINGER GERECHTSDEURWAARDERS PRESENTEERT

DE INCASSO TOOLBOX

Incasso Toolbox is dé financiële oplossing voor het MKB en draagt bij aan een verbetering van uw geldstroom door inzicht te geven in uw debiteuren en openstaande vorderingen. Bekijk de status van lopende incassotrajecten, update klantgegevens of voer credit checks uit.

Bekijk de demo