Wij zijn Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Gericht op resultaat, gedreven door rechtvaardigheid.

Onbetaalde factuur?

Je rekeningen worden niet betaald.
De onbetaalde facturen stapelen zich op.
En de klant? Die geeft niet thuis. Of belooft keer op keer dat de betaling ‘echt morgen’ wordt geregeld.
Is je geduld op, dan is het tijd om het professioneel aan te pakken.

Wij nemen het hele invorderingstraject voor onze rekening.

Van eerste aanmaning tot beslaglegging. Van incasso tot executie.

Professioneel & persoonlijk

We zeggen waar het op staat, we houden niet van gedoe.
Het gaat om jouw belang, jouw recht.
We helpen je om zo snel mogelijk te krijgen waar je recht op hebt.

Je kunt vertrouwen op onze kennis, kunde en ervaring. We laten niet los, we gaan door tot we ons doel hebben bereikt. We zijn bovendien gerechtsdeurwaarder, dat is nét wat anders dan een incassobureau. Meer kennis, meer slagkracht en de mogelijkheid om echt tot het gaatje te gaan om onbetaalde facturen te incasseren.

WIJ NEMEN HET HELE INVORDERINGSTRAJECT VOOR ONZE REKENING

VAN EERSTE AANMANING TOT BESLAGLEGGING. VAN INCASSO TOT EXECUTIE

Je kunt bij ons eenvoudig zaken online regelen, de snelste oplossing.

Wordt het ingewikkelder, of is er meer overtuigingskracht nodig, dan staan we ook voor je klaar.

We werken persoonlijk en doelgericht, en zo nodig onconventioneel. In elke fase ben je verzekerd van de kennis en de ervaring van een gerechtsdeurwaarder.

We doen niet aan moeilijk taalgebruik. Geen holle frasen, loze beloftes of omwegen.

We gaan recht op ons doel af. En dat is halen waar je recht op hebt.

Wij zijn Baldinger Gerechtsdeurwaarders.

Wij zijn gericht op resultaat en wij worden gedreven door rechtvaardigheid.

Ik garandeer je dat wij financiële geschillen tactvol en professioneel afwikkelen. Door onze expertise kunnen we iedere zaak tot een goed einde brengen.
Sebastiaan Baldinger, Gerechtsdeurwaarder

Vragen over een incassotraject? Een onbetaalde factuur?

Bel ons om te bespreken wat de vervolgstappen kunnen zijn.
Baldinger Gerechtsdeurwaarders helpt je daarbij.

Sebastiaan Baldinger | incasso, onbetaalde facturen en meer

Sebastiaan Baldinger

VANAF 1955 EEN BETROUWBAAR ADRES

Jouw recht halen door ervaring, Kennis en kunde

Baldinger Gerechtsdeurwaarders is al meer dan vijftig jaar een betrouwbaar adres. De grootvader van de huidige eigenaar begon in 1955 met dit familiebedrijf. De praktijk kwam vervolgens in handen van de schoonzoon van de stichter.

Op 5 januari 1998 benoemde de Koningin de derde generatie, in de persoon van Sebastiaan Baldinger, tot gerechtsdeurwaarder. In 2002 nam hij het roer over van zijn vader. Sindsdien leidt hij het bedrijf op een doeltreffende manier, zonder maar een moment de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Baldinger Gerechtsdeurwaarders is lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Drop (versleep) uw factuur eenvoudig in PDF formaat in de “incasso toolbox”. Aan de hand van de door u verstrekte gegevens, zullen wij het dossier aanvullen. Ook controleren wij gelijk uw debiteur. De voortgang in het dossier kunt u volgen via de “incasso toolbox”.

In de incassofase zal – met het oog op het (proces)kosten risico – altijd geprobeerd worden zoveel mogelijk van uw vordering geïncasseerd te krijgen.

Heeft u reeds een account op de incasso toolbox? Log dan direct rechtsboven in.

Dit is de fase voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. In deze fase wordt getracht betaling te verkrijgen van uw debiteur door middel van schriftelijke en telefonische sommatie. De druk op uw debiteur wordt op subtiele doch correcte wijze verhoogd. Wij vragen prioriteit voor de betaling van uw vordering.

Wanneer ook deze sommatie geen resultaat brengt, wordt uw debiteur bericht dat de vordering in rechte aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank.

Als de mogelijkheden in de incassofase zijn uitgeput zonder genoegzaam resultaat volgt de procesfase.

Het proces vangt aan met een dagvaarding. Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust.

De dagvaarding bevat gedetailleerd wat u eist, een onderbouwing van uw eis, de bewijzen waarover u beschikt, en eventueel waarom juist de gedaagde partij wordt aangesproken. Wanneer in de buitengerechtelijke fase verweer gevoerd is, moet dit ook in de dagvaarding worden verwerkt. De dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder door middel van een exploot aan de gedaagde betekend, zodat er geen twijfel is dat de gedaagde de dagvaarding heeft ontvangen.

Geen verweer tegen uw vordering
De gedaagde partij dient actie te ondernemen op de dagvaarding. De praktijk wijst echter uit dat in de meeste gevallen gedaagde geen actie onderneemt (bijvoorbeeld omdat deze de vordering erkent) en zal de rechter de vordering bij verstek toewijzen. Dit houdt doorgaans in dat de eis van de eiser volledig wordt toegewezen.

Verweer tegen uw vordering
De gedaagde kan reageren op uw eis door een conclusie van antwoord in te dienen. Bij de conclusie van antwoord kan de gedaagde eventueel ook een tegenvordering instellen.

De gerechtsdeurwaarder zal het vonnis betekenen aan de veroordeelde partij (uw debiteur) en bevel doen om binnen twee dagen aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan de gerechtsdeurwaarder – zonder verdere tussenkomst van een rechter – zelfstandig overgaan tot het leggen van beslag op het gehele vermogen van de geëxecuteerde.

Veelal zal beslag op het salaris of uitkering van uw debiteur worden gelegd of op diens auto, inboedel of onroerende zaak. Vaak leiden deze beslagmaatregelen – waartoe de gerechtsdeurwaarder als enige in Nederland bevoegd is – tot voldoening van uw vordering.

BALDINGER GERECHTSDEURWAARDERS PRESENTEERT

DE INCASSO TOOLBOX

Optimaliseer je geldstroom.
Krijg inzicht in je debiteuren en openstaande vorderingen.
Bekijk de status van incassotrajecten.
Hou klantgegevens up to date.

Incasso Toolbox is dé financiële oplossing voor het MKB.